...

Карти за посещение

Balneo – Medical & Spa Resort

Карта Класик

Препоръчителен престой на ден: до 70 мин.

Цена: 80 лв.

Включва

Карта Премиум

Препоръчителен престой на ден: до 180 мин.

Цена: 120 лв.

Включва

Карта Имунитет

Препоръчителен престой на ден: до 70 мин.

Цена: 80 лв.

Включва

Карта Халотерапия

Препоръчителен престой на ден: до 30 мин.

Пекет За нея

1 посещение: 212 лв.
2 посещения: 424 лв. 385 лв.
5 посещения: 1060 лв. 883 лв.

Пекет За него

1 посещение: 154 лв.
2 посещения: 308 лв. 280 лв.
5 посещения: 770 лв. 642 лв.

*Ръководството на V&P Residence Club си запазва правото за промяна и актуализация на цените.

Рецепция Poseidon Balneo – Medical & SPA Resort

09:00 – 18:00

Разгледайте възможностите за

Настаняване >>

Кулинарно приключение

Ресторанти >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.